Nieuws
19 maart 2018

Convenant wil inzet preventieve tool e-zorg stimuleren

Veertien partijen zijn een zogeheten Health Deal gestart om het gebruik van preventieve e-zorg-tools onder Nederlanders te stimuleren. De deelnemers willen de knelpunten oplossen die een massaal gebruik van elektronische zorgtools nu nog in de weg staan, zoals de betrouwbaarheid van de gezondheidscheck, het privacyvraagstuk en de financiering.

Een Health Deal is een afspraak tussen de overheid en verschillende andere partijen, waaronder private partijen, met als doel de knelpunten weg te nemen die een opschaling van een zorgvernieuwing blokkeren. Inmiddels is er een aantal Health Deals gesloten, met als meest recente de 'Health Deal Stimulering gezondheid door persoonlijke preventie via eHealth'.

Hoofddoel van dit convenant, dat loopt tot maart 2021, is om digitale zorginstrumenten voor persoonlijke preventie toegankelijk te maken voor alle Nederlanders. Deelnemers zijn onder meer gezondheidsfondsen, zorgverzekeraars, huisartsenkoepels, expertcentra en de rijksoverheid. Zij willen de knelpunten oplossen die een massaal gebruik van elektronische zorgtools nu nog in de weg staan. Met als eerste concrete doel dat in 2020 10 procent van de Nederlandse bevolking e-zorg heeft ingezet voor persoonlijke preventie.

Volgens deze partijen leveren de digitale zorgtoepassingen nuttige informatie over de persoonlijke gezondheid voor het individu. Daarmee worden zelfregie en zelfredzaamheid bevorderd, wat moet leiden tot gezond gedrag. Dit zal de kwaliteit van leven verhogen en de zorgkosten verlagen, is hun verwachting.

Lees verder >>

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Hoofdmediapartner
Mediapartners