Nieuws
20 maart 2018

Nictiz: It-landschap te complex voor huisartsen

Huisartsen hebben te maken met een zeer complex it-landschap bestaande uit verschillende losse it-systemen en leveranciers. Ondanks deze complexiteit zijn dokteren tevreden over hun it-beleid en ontbreekt op dit moment een gevoel van urgentie wat betreft de digitalisering van de eerstelijnszorg.

Dit concludeert expertisecentrum e-health Nictiz naar aanleiding van een onderzoek in de onlangs gepubliceerde whitepaper ‘Toekomst digitalisering eerstelijnszorg Huisartsen’. Uit het rapport komen vijf (it-)problemen in de huisartsenzorg naar voren. Allereerst is er een beperkte ontwikkelcapaciteit voor vernieuwing bij it-leveranciers. Daarnaast moeten huisartsen volgens het Nictix meer investeren in it en in ‘organisatorische veranderingen die voor innovatie nodig zijn’. Ook ontbreekt het aan een ‘landelijk gedragen digitale toekomstvisie en meerjarige roadmap voor de eerste lijn’ en organiseren huisartsen zich onvoldoende eenduidig als klant richting it-leveranciers. Tot slot is de marktwerking beperkt, slechts 3 tot 5 procent van de huisartsen verandert jaarlijks van it-leverancier.

De onderzoekers stellen twee opties voor om een en ander aan te pakken: Of investeren in ontwikkeling van eerstelijnssystemen om tot goede regionale oplossingen te komen, of juist door samen te werken met krachtige partijen met wortels in tweede of derdelijnszorg (zoals epd’s). Nictiz roept de verschillende eerstelijnspartijen op om positie te nemen en snelheid te maken met het in discussie gaan met politici, verzekeraars en ketenpartners over een concrete aanpak van de digitalisering van de eerstelijnszorg.

Lees verder >>

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Hoofdmediapartner
Mediapartners