Congres, 15 maart 2017: Marketing in de zorg van morgen

MOA ZorgtotaalDiverse partijen binnen de zorg nemen initiatief om de patiënt steeds meer centraal te stellen bij het verbeteren van de zorg. Hoewel patiëntparticipatie in de zorg gemeengoed is beperkt het zich te vaak tot het instellen van een patiënten bureau, een klachtenprocedure en een cliëntenraad. Terwijl het zoveel beter, leuker en sneller kan. Want om de zorg werkelijk te verbeteren is een structurele inbreng van patiënten voor de juiste beleidsvorming, essentieel.

Als onderdeel van Zorgtotaal organiseert de Jaarbeurs in samenwerking met de MOA een ééndaags congres om zorgprofessionals te informeren over 'marketing in de zorg van morgen '

Tijdens dit congres ervaart u als zorgprofessional wat er in de branche verandert. Hoor hoe structurele en professionele vormen van patiëntparticipatie helpen om de kwaliteit van de zorg te verhogen, efficiënter te worden en kosten te beteugelen.

Het programma bestaat uit enkele keynotes en diverse kleinere sessies. Rond 13.50 en 14.35 uur kunt u kiezen uit twee verschillende break-out sessies.
De sessies gaan aan de hand van praktijkvoorbeelden in op de belangrijke bijdrage die informatievoorziening, marktonderzoek, patiënt journeys, etc. leveren aan beter inzicht in de wensen en behoeften van patiënten. En zodoende aan een betere zorg. Natuurlijk is er ook voldoende gelegenheid om persoonlijke ervaringen uit te wisselen.

Personalised health maakt de zorg beter en leuker!  

 

Programma

Zorgtotaal-MOA09:30 - 09:40
Dagvoorzitter Michiel Peereboom (Arts en cabaretier)

Michiel Peereboom, arts en medisch cabaretier, is een ervaren en bekwame presentator, dagvoorzitter en gespreksleider. Als dagvoorzitter voor grote bijeenkomsten in de gezondheidzorg, kent hij de uitdagingen van de zorgwereld. Maar ook uit eigen praktijk want voor zijn carrière als dagvoorzitter/cabaretier, heeft hij medicijnen heeft gestudeerd. Uiteindelijk trok het podium meer dan het ziekenhuis. Michiel voelt de sfeer in de zaal goed aan, kan snel en vaardig improviseren en zorgt altijd voor de juiste balans.

Zorgtotaal-MOA09:40 - 10:15
Adriaan Lieftinck (Managing Partner Health Care Deloitte) - Digitalisering van de zorg maakt persoonlijke zorg mogelijk 
Technologische game changers in de zorg

Technologie groeit exponentieel, ook in de zorg. Deloitte signaleert aan de hand van het research paper “Personalized Health/De zorg van morgen” de technologisch gedreven game changers in de zorg en de impact op patiënten/cliënten, professionals en zorgorganisaties. 

Zorgtotaal-MOA10:15 - 10:55
Mike Janssen Msc (Managing Partner Branddocters, Owner Mixe Healthcare marketing)
Overview van trends in het gedrag van patiënten en zorgconsumenten die vragen om een andere, meer persoonlijke invulling van de zorg.

Mike Janssen Msc, oprichter Mixe (2003), het eerste dedicated healthcare marketingbureau van Nederland, Managing Partner Branddocters, In zijn rol als healthcare strateeg verbindt hij professionals, managers en bestuurders vanuit een wenkend perspectief dat mensen in beweging brengt. Zijn soms verrassende zienswijzen en oplossingen helpen daarbij, evenals zijn humor.

Branddoctors zit dicht op de tijdgeest. Elk jaar vangen ze maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwe technologie, veranderende businessmodellen, opvallende bewegingen in kunst en design, nieuws en spectaculaire innovaties in begrijpelijke en activeerbare trends die alle mensen zullen raken.

Speciaal voor dit congres is een selectie gemaakt uit de trends voor 2017 (‘Radical Reframe’) en 2018 (‘Error & Trial’) met een essentiële en naar verwachting blijvende impact op mensen in healthcare, als ontvanger van zorg of als zorgverlener.

10:55 - 11:25 uur koffiebreak

Zorgtotaal-MOA11:25 - 12:10
Anne-Miek Vroom (Medisch socioloog en directeur Stichting Ikone) 

Vanuit het patiënten perspectief spreken over betaalbare zorg. Levert dat geen conflict op? Is het niet juist in het belang van de patiënt dat er meer geld aan zorg wordt uitgegeven? Anne-Miek Vroom neemt u mee in haar persoonlijk verhaal als patiënt en geeft een nieuw perspectief op de kosten van zorg. Het denken over de kosten van ziekte en zorg in relatie tot kwaliteit van leven kan tot nieuwe inzichten leiden en kansen verhelderen. Juist wanneer het persoonsgerichte zorg betreft.

Zorgtotaal-MOA12:10 - 12.20 
Miquel Wijngaards (Bureau Zorgmarketing en samenwerkingspartner van het Zorgmarketingplatform)

Zorgmarketingplatform is hét kennisplatform van en voor directeuren, managers en medewerkers in de zorg die zich bezig houden met marketing, communicatie, verkoop, service en innovatie. Centraal staat het uitwisselen van kennis, ervaringen en best practices om daarmee de marketingfunctie van zorgorganisaties te versterken. Zorgmarketingplatform organiseert masterclasses, netwerkbijeenkomsten en inspiratiesessies en voert daarnaast regelmatig onderzoek uit. 

12:20 - 13:45 lunch

Break out sessies 13:50 - 14:30 uur

KIES VOOR BREAK OUT I:


Zorgtotaal-MOA

Neil van der Veer (directeur Newcom, Research en Consultancy)
De patiënt extreem centraal

Welke stappen en klantkennis is daarvoor nodig, hoe zet je dit in en welke tools kun je snel gebruiken? Drs. Neil van der Veer, directeur Newcom, gaat i.s.m. Wendy Eelsing van het Reinier de Graaf Gasthuis (Delft) in op het hoe en waarom je de patiënt als partner zou moeten zien en hoe je het concreet kunt inzetten.

Neil van der Veer is oprichter en eigenaar van Newcom, Research en Consultancy. Newcom is een bureau dat vernieuwende en verfrissende tools inzet om hun opdrachtgevers te helpen hun doelgroep weer centraal te zetten.

Of kies voor break out II:

Edwin Bas, Industry Lead Health & GfK Ravi Vermeulen – Resident OB/Gyn Medical Center Alkmaar en projectleider bij patient+

Zorgtotaal-MOAEdwin Bas, Industry Lead Health GfK
The connected (health-) consumer in a multichannel world 

De zorg is enorm in ontwikkeling. Deze ontwikkelingen vertalen zich in businessvragen vanuit onder meer farmaceuten, ziekenhuizen, patiëntorganisaties, overheden, zorgverzekeraars en zelfzorgfabrikanten. Met name op het gebied van e-health (digitale en mobile oplossingen) zien we enorme ontwikkelingen binnen de zorg. Vanuit patiënten perspectief is het interessant te zien wat dit voor de informatievoorziening, (zelf)-monitoring en het hele “shared decision making” proces kan betekenen.

Zorgtotaal-MOARavi Vermeulen – Resident OB/Gyn Medical Center Alkmaar en projectleider bij patient+

“Samen beslissen heeft een positief effect in de praktijk” 
PATIENT+ is opgericht door artsen die geloven in de kracht van samen beslissen. ‘Door de patiënt in het keuzeproces te betrekken kan de zorg worden verleend die aansluit bij de wensen van de patiënt’. Door middel van de “keuzehulp” beslissen patiënt en arts samen welke behandeling gekozen wordt. Door de keuzehulp in te vullen krijgt de patiënt direct inzicht in de voor- en nadelen van iedere behandeling. Samen beslissen arts en patiënt welke behandeling het beste past. 

Break out sessies 14:35 - 15:15 uur

KIES VOOR BREAK OUT I:

Zorgtotaal-MOA Prof dr. Sjaak Bloem – bijzonder hoogleraar Nyenrode Business Universiteit / lead innovation Janssen (J&J) 

Zorg op maat – een praktisch onderbouwde toepassing
Gezondheidsbelevingen van individuen – op basis van 6 vragen en 2 algoritmen – geven richting aan het type zorgondersteuning wat zij nodig hebben. Bepalen ‘wie wat behoeft’ maakt zorg efficiënter en effectiever en gebruikers tevredener dan het verzinnen van steeds weer nieuwere vormen van ondersteuning! 

 

OF KIES VOOR BREAK OUT II

Berend J. Bielderman, Managing Director Panacea Healthcare en Marit Bosman, hoofd marktonderzoek St. Anthonius Ziekenhuis.

Zorgtotaal-MOABerend J. Bielderman, Managing Director Panacea Healthcare 

Patiëntgerichtheid; niet alleen van belang voor patiënten, maar ook voor ziekenhuizen
In het voorjaar van 2016 werd door DVJ Insights de eerste Patient Centricity Scan uitgevoerd in 28 UMC’s en topklinische ziekenhuizen. We weten dus hoe patiëntgericht deze ziekenhuizen zijn in de beleving van patiënten. De patiëntgerichtheid van ziekenhuizen is beter dan de klantgerichtheid van bijvoorbeeld banken of verzekeraars. Maar in de presentatie wordt duidelijk wat ziekenhuizen kunnen leren van de klantgerichtheid van ondernemingen als D-reizen, BMW en Coolblue.

Zorgtotaal-MOAMarit Bosman, hoofd marktonderzoek St. Anthonius Ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft in 2016 de Patient Centricity Award in ontvangst mogen nemen en is daar terecht zeer trots op. Maar het ziekenhuis vindt ook dat het altijd beter kan en dat verdere kwaliteitsverbetering kan bereikt worden door nog beter te luisteren naar patiënten. En goed te beleven wat patiënten doormaken, belangrijk vinden en wat voor hen van waarde is. Met een focus op patiëntgerichtheid gaat de kwaliteit van de zorg omhoog, worden ziekenhuizen financieel gezonder en neemt hun concurrentiekracht toe.


15:15 - 15:45 Koffiebreak

Zorgtotaal-MOA15:45 - 16:30
Hans Feenstra, Voorzitter Raad van Bestuur van het Martini Ziekenhuis in Groningen.
  

Hiervoor was Hans Feenstra voorzitter van de Raad van Bestuur van De Friesland Zorgverzekeraar. Feenstra is verder, onder andere, lid van de Raad van Toezicht Careyn, lid Raad van Advies bij Famed, lid van het bestuur STZ (portefeuille Zorginnovatie) en lid van het bestuur ING Adviesraad Gezondheidszorg. Hij begon ooit zijn carrière als internist in het AMC te Amsterdam. Met Willem Wansink schreef hij in 2008 het boek ‘Zo gaat het in de Zorg’.

Niet alles dat meer is, is beter; het ziekenhuislandschap verandert in hoog tempo’
Ziekenhuizen zijn sterk aan verandering onderhevig. Wat is nu de kerncompetentie van het ziekenhuis van de toekomst? Hoe worden de huisarts en andere eerstelijns hulpverleners hierbij betrokken? Hoe voorkomen huisarts en specialist shopgedrag van patiënten? Hoe voorkomen wij met elkaar dat patiënten onnodig hun eigen risico opsouperen? Is elke mogelijke behandeling aan het eind van het leven wel de meeste geëigende behandeling vanuit het oogpunt van de patiënt? Hoe vertalen wij strategie en maatschappelijke doelstellingen naar het contracteren met verzekeraars toe? En hoe sluiten interne processen steeds beter aan op de geformuleerde doelstellingen van het ziekenhuis.

17:00 - 18:00 Netwerkborrel

Inschrijven voor dit congres kan via onderstaande link naar de website van MOA.

» Ga direct naar inschrijvenZorgtotaal-MOAEdwin Bas, Industry Lead Health GfK.
The connected (health-) consumer in a multichannel world. 

De zorg is enorm in ontwikkeling. Deze ontwikkelingen vertalen zich in businessvragen vanuit onder meer farmaceuten, ziekenhuizen, patiëntorganisaties, overheden, zorgverzekeraars en zelfzorgfabrikanten. Met name op het gebied van e-health (digitale en mobile oplossingen) zien we enorme ontwikkelingen binnen de zorg. Vanuit patiënten perspectief is het interessant te zien wat dit voor de informatievoorziening, (zelf)-monitoring en het hele “shared decision making” proces kan 

Komt u ook?

Datum 15 maart 2017

Tijd  09:30 - 17:00 uur

Locatie Jaarbeurs, Mission (Supernova)

Deelnamebedrag € 145,- inclusief catering

Voor wie? Zorgmarketeers, communicatie managers, directie/managers zorginstellingen, onderzoekers, data-analisten