Artikel 11 mei 2022

CDA eist ingrijpen op ‘monopolie’ Chipsoft

Het CDA eist dat minister Ernst Kuipers (VWS) ingrijpt op de markt van ziekenhuissoftware. Kamerlid namens die partij, Joba van den Berg, stelt dat het ongezond is dat één partij – het Amsterdamse softwarebedrijf Chipsoft – deze markt domineert.

Uit een rapport van KPMG blijkt dat ziekenhuizen zich klem gezet voelen door Chipsoft, veruit marktleider bij ziekenhuis-informatiesystemen (zis) en elektronische patiëntendossiers (epd). Chipsoft probeerde via de rechter publicatie van deze marktverkenning die KPMG in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) is uitgevoerd, tegen te houden.

Uit dit onderzoek komt naar voren dat de ziekenhuizen harde noten kraken over Chipsoft. Het bedrijf dat samen met Epic zeventig procent van de Nederlandse markt heeft, wordt vooral een gebrek aan interoperabiliteit aangewreven. Volgens de ondervraagde ziekenhuisdirecties weigert Chipsoft soms zijn zis/epd te koppelen met een informatiesysteem van een leverancier die een substituut levert.

Het CDA-Kamerlid dringt aan op een verlaging van de drempel voor ziekenhuizen om van softwareleverancier te wisselen. Ze vraagt wettelijk te bepalen dat in contracten moet worden vastgelegd dat extractie van gegevens/dataportabiliteit gratis moet zijn. Dit wordt voorgesteld in een CDA-amendement bij de Wet elektronische gegevensuitwisseling zorg (Wegiz). Daarin wordt aangedrongen op basiseisen voor de inwisselbaarheid van informatietechnologie-producten of -diensten.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant