Artikel 27 juni 2022

Opvragen medische data via smartphone lukt maar niet

Event | Zorg & ICT

Twee jaar geleden was het de bedoeling dat burgers hun medische gegevens konden opvragen via de persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo)-app op de smartphone. Dat is op grote schaal nog niet gelukt, in weerwil van een ambitieus programma (VIPP) en een doortimmerd afsprakenstelsel (MedMij). Wel is een stijgende lijn zichtbaar.

Op dit moment kunnen twaalfduizend mensen medische gegevens opvragen via hun smartphone met een pgo-app. Begin dit jaar bedroeg dit aantal nog vierduizend, aldus MedMij, de stichting achter de standaard voor het veilig uitwisselen van zorggegevens tussen zorggebruikers en zorgaanbieders. Overigens is het zo dat burgers hun persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo) ook via een portaal kunnen bereiken. Maar het zal duidelijk zijn dat het slagen van de pgo ligt bij het grootschalig gebruik van apps op smartphones. Nu ligt de volgende deadline op 30 juni 2023. De presentatie over de voortgang van VIPP5 tijdens de recent gehouden vakbeurs Zorg & ICT maakte duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is en het zo maar zou kunnen dat ook volgend jaar de deadline niet wordt gehaald. 

VIPP staat voor Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling tussen patiënt en professional, opgedeeld in negen programma’s. Het door de overheid financieel ondersteunde VIPP heeft als doel de breed gedragen wens te vervullen van een grotere betrokkenheid van de patiënt bij zorgtrajecten. Geef hem of haar een grotere verantwoordelijkheid door meer inzicht in de medische gegevens en, kort door de bocht, het zorgtraject is efficiënter af te leggen, wordt waarschijnlijk effectiever en daarmee uiteindelijk wellicht goedkoper. Echter, wie kostenreductie nastreeft, moet vaak eerst flink investeren in het maken van nieuwe oplossingen voor andere en kwalitatief betere processen.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant