Artikel 18 augustus 2022

VWS wil data delen toestaan zonder akkoord patiënt

Wetswijziging in de maak voor acute situaties in de zorg

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) bereidt een wetsaanpassing voor die het mogelijk maakt om bij acute zorg zonder toestemming van de patiënt gegevens beschikbaar te stellen in een elektronisch uitwisselingssysteem. Tenzij de patiënt vooraf bezwaar heeft gemaakt (opt-out) tegen het delen van data, wordt uitwisseling in die situatie de norm. In 2025 moet de regeling ingaan.

Dat staat in een conceptversie van het Integraal Zorgakkoord (IZA). In die afspraken tussen zorgaanbieders, verzekeraars, patiëntenverenigingen en VWS proberen genoemde partijen huidige en toekomstige problemen in de zorg aan te pakken. Zoals de stijgende zorgvraag door vergrijzing, grote personeelstekorten en stijgende kosten.

In de conceptversie staan afspraken over digitalisering en gegevensuitwisseling. Naast het genoemde voorstel over toestemming voor het delen van gegevens in acute situaties, valt op dat VWS de regie grijpt op ict-onderwerpen die eerder grotendeels aan ‘het veld’ werden overgelaten.

Zo moet er onder regie van VWS in 2022 een nationale visie en strategie over elektronische gegevensuitwisseling in de zorg komen. Daarin staan afspraken over de beschikbaarheid van data en eenheid van taal en techniek. Het ministerie stimuleert de doorontwikkeling van informatiestandaarden en ziet daar gedurende de IZA-periode op toe. ‘Het veld verbindt zich aan tijdige implementatie’, staat in het akkoord.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant