Artikel 8 november 2022

Zorgorganisaties lopen digitale achterstand op

In een onderzoek in opdracht van VWS concludeert de Universiteit Twente dat Nederland achterloopt met de digitalisering van de zorg ten opzichte van veel Europese landen. Veel zorgorganisaties beperken zich tot het digitaliseren van het hoogstnodige, terwijl onderlinge samenwerking en uitwisseling van informatie moeizaam op gang komt. Wat is er nodig om de volgende stap te zetten?

Technisch is er al veel mogelijk waardoor lage kosten, meer tijd voor de patiënt en betere uitwisseling van gegevens tussen organisaties binnen handbereik zijn. In de zorg zijn heel veel processen die in aanmerking komen voor digitalisering. Hierdoor verandert het werk, of verdwijnen zelfs taken. Zo’n verandering vindt niet van de ene op de andere dag plaats. Aan de organisatiekant moeten zorginstellingen hun processen onder de loep nemen en afstemmen op die digitalisering. Dat vraagt bereidwilligheid van organisaties en de medewerkers. Wanneer ze uiteindelijk de volgende stap in hun digitalisering zetten zijn er grote winsten te halen, voor zowel patiënt, zorgmedewerker als de organisatie.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Ook interessant