hetzorgdomein.nl
Stand: 07.B047
Van mensen uit de zorg vóór de zorg
Cliënten en mantelzorgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de basis in de zorg op orde is. Niet het beleid, de regels, de protocollen en de notities vertellen hoe het gesteld is met de kwaliteit en veiligheid. Het gaat om wat er wérkelijk gedaan en niet gedaan wordt – het gaat om de mensen. Wat mensen zien en ervaren, dat is de merkbare veiligheid; kwaliteit en welzijn.

Contractovername
Soms past het jasje niet meer, je bent toe aan iets anders, misschien elders. De vraag die dan naast alle andere emoties speelt, is: hoe ga je om met jouw zijn, jouw talent, jouw kennis, jouw opgebouwde zorgervaring?

Audits en Analyses
Wacht niet tot de IGJ op inspectie komt. Maak onze audits, feedbacksessies en adviesgesprekken onderdeel van uw leer- en verbetercyclus. Onze audits zijn à la IGJ, persoonsgerichte zorg of de basis op orde. En heeft u behoefte aan een externe onafhankelijke voorzitter, b.v. bij een incident- of calamiteitenonderzoek dan zijn wij u graag van dienst.

Interim Management
Onze interim-managers werken zeer resultaatgericht. Hun focus, en onze begeleiding is erop gericht om ‘hét voor elkaar te krijgen’. De stijl die we voorstaan kenmerkt zich in de woorden ‘zakelijk vriendelijk’; hard voor de inhoud en vriendelijk naar de relatie.

Consultancy en HR Diensten
Mensen maken organisaties. Niet het veranderen van structuren of functiebeschrijvingen alleen doen organisaties ontwikkelen. Organisatieontwikkeling is uiteindelijk de ontwikkeling van de individuele medewerker en het team. Wij leveren assessment, trainingen en organisatieadvies.

Contact

Utrechtseweg 75
3702 AA
Zeist Nederland
+31 6 15446121
TwitterLinkedIn

Whitepapers

Producten en diensten

Interim-management

Als het om resultaat gaat!

Behaalt uw organisatie niet of onvoldoende de noodzakelijke resultaten? Stagneert het implementeren van nieuw beleid? Kies dan voor Het Zorg Domein interim management – als het om resultaat gaat. Onze interim-managers werken zeer resultaatgericht. Hun focus, en onze begeleiding is erop gericht om ‘hét voor elkaar te krijgen’. De stijl die we voorstaan kenmerkt zich in de woorden ‘zakelijk vriendelijk’; hard voor de inhoud en vriendelijk naar de relatie.

Niet voor niets heeft Het Zorg Domein/Puls voor Actiz het competentieprofiel “de leidinggevende als spelverdeler” ontwikkeld. Natuurlijk, dit profiel is gericht op operationeel leidinggevende medewerkers, maar dezelfde uitgangspunten gelden voor iedere managementlaag. Natuurlijk kunnen er ook situaties zijn waar een leidinggevende of manager voor een specifieke verbeter- of veranderopdracht nodig is. Denkt u dan aan Het Zorg Domein Interim-management.

Het Zorg Domein Audit

Het Zorg Domein-audit: Hoe ver bent u met persoonsgerichte zorg?
“Maak de audit à la IGJ onderdeel van uw leren en verbeteren cyclus!”

Houd uw medewerkers eens de spiegel voor
Het kwaliteitskader is de norm. U en uw medewerkers doen er alles aan om aan alle eisen te voldoen. Het verlenen van persoonsgerichte zorg vereist een andere werkwijze van uw medewerkers. Persoonsgerichte zorg is toch echt wat meer dan cliëntgericht werken.

Gun u en uw medewerkers de spiegel die Het Zorg Domein tijdens een simulatie IGJ Toetsing voorhoudt. Maak onze toetsing onderdeel van uw leren en verbeteren cyclus. Wacht niet tot de IGJ op inspectie komt. Op basis van de door de IGJ gebruikte criteria beoordelen wij uw organisatie op de volgende aspecten: Persoonsgerichte zorgProfessionele zorgverlenerSturen op kwaliteit en veiligheid Basis op orde zoals: MedicatieveiligheidVrijheidsbeperking

Opzet van de audit à la IGJ
De audits à la IGJ bestaan uit een (onaangekondigd) bezoek aan een locatie, afdeling of team. Aan het einde van ons bezoek krijgen uw medewerkers direct de feedback van onze bevindingen. Dit is voor uw medewerkers het meest leerzame deel van de audit. Binnen 14 dagen na de audit ontvangt de opdrachtgever de rapportage en eventueel een toelichting / advies in een terugkoppelingsgesprek.

HR Diensten

Mensen maken organisaties

Niet het veranderen van structuren of functiebeschrijvingen alleen doen organisaties ontwikkelen. Organisatieontwikkeling is uiteindelijk de ontwikkeling van de individuele medewerker en het team. Wij leveren:
- assessements
- trainingen
- organisatieadvies

Consultancy
Het ontwikkelen en uitvoeren van (grote) organisatieveranderingen vereist gedegen projectmanagement. [read more=meer less=minder] Van idee tot werkelijkheid vereist veel kennis en kunde. Implementeren is immers een Kunst. En deze Kunst met een grote K begint voor ons al bij het ontwikkelen van de ideeën en de projectopdracht. De grootste kracht van ons advieswerk is ons vermogen om uw beleid ook daadwerkelijk te implementeren.

Met het HR instrumentarium van Het Zorg Domein beschikt u over kwaliteitsproducten voor het gehele proces van instroom tot uitstroom. Wij combineren kennis van uw sector met het hoogwaardige instrumentarium zoals assesment en loopbaanbegeleiding.

Contractovername

Het Zorg Domein verwerft opdrachten in de zorg voor mensen die van baan willen veranderen in de zorg, een opleiding in de zorg volgen of voor mensen met een zorgachtergrond (zij-instromers).

In alle gevallen betreft het mensen die werken in de zorg als een roeping zien. Het Zorg Domein biedt overname van contracten van medewerkers uit de zorg aan met behoud van gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden inclusief het opgebouwde pensioen. Verder ondersteunt Het Zorg Domein organisaties op diverse disciplines. Hierbij is het uitgangspunt dat de mens in alle facetten centraal blijft staan.

Overname van contracten
Wij verzorgen loopbaantrajecten inclusief een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en behoud van het opgebouwde PGGM pensioen. Wij bieden een duurzame oplossing voor boventallige medewerkers of medewerkers die om andere redenen vrijwillig of gedwongen in beweging moeten komen met behoud van rechtszekerheid. Wij bieden een vast contract onder voorwaarden, dus geen tijdelijke mobiliteitstrajecten of outplacementtrajecten.Wij bemiddelen medewerkers naar een nieuwe baan of opdracht bij in de zorg. Wij bemiddelen landelijk vanuit ons brede netwerk, waarbij de medewerker in de eigen regio bemiddeld wordt. Wij zetten medewerkers in hun kracht en zorgen dat zij zelf regie nemen over hun loopbaan in de zorg.

Elke medewerker doet het Duurzaam Inzetbaarheid Traject (DIT), een drie weken durend assessment. Hierin zoeken wij samen actief naar iemands drijfveren, talenten en mogelijkheden. De medewerker wordt hierin ondersteund door psychologen. Aansluitend onderzoekt de medewerker passende keuzes voor de verdere loopbaan met een loopbaancoach.

Bij onze aanpak wordt de (latende) werkgever volledig ontzorgd in het hele proces van beëindiging van de benoeming en blijft niet achter met onvoorziene financiële risico’s. De medewerker krijgt een vast contract met behoud van gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden en het opgebouwde pensioen.

Links

Mediapartners