Facilitair, Inrichting & Omgeving
Facility managers en inkopers vervullen sleutelposities binnen hun zorgorganisatie en worden geacht op tal van aandachtsgebieden hun verantwoordelijkheid te nemen. Waarbij de focus is verschoven van proces- en kostenoptimalisatie naar het toevoegen van waarde voor de patiënt/cliënt, medewerkers en de organisatie. Klantgericht denken en handelen is geboden, in samenwerking met andere stakeholders en aangestuurd door data.

Een van de belangrijkste aandachtsgebieden is de werkomgeving, die moet bijdragen aan de productiviteit en vitaliteit van medewerkers. Tegelijkertijd wordt de zorg steeds vaker rond de patiënt of cliënt georganiseerd en nieuwbouw of renovatie daarop afgestemd. In een ‘healing environment’ die ten goede komt van het welbevinden en gezondheid van de eindgebruiker. In zijn of haar klantreis is ook de omgeving van belang; parkeren, groen en een buitenruimte om te bewegen of te ontspannen.

- Wat is de rol van de facilitair manager en inkoper in de huidige en toekomstige zorg?
- Welke regelgeving komt er op hen af?
- Wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen in schoonmaak, gebouwbeheer, beveiliging, logistiek en andere facilitaire takken van sport?
- Hoe kan het gebouw, de inrichting en de omgeving het verschil maken in de klantbeleving?

Technologie bepaalt hoe langer hoe meer de agenda van zorgprofessionals en dienstverleners. Termen als internet of things, robotica, domotica, 3D-printing, e-health, cloud computing en artificial intelligence vormen geen abracadabra voor de toekomstbestendige manager of inkoper en zullen tijdens Zorgtotaal – in combinatie met Zorg & ICT – volop in de belangstelling staan. Ook hier geldt dat het delen van expertise tussen instellingen en partners cruciaal is.

Evenals technologie is duurzaamheid verweven in vele aandachtsgebieden van FM, huisvesting en inkoop. De zorg maakt hierin een inhaalslag en ook de overheid is het inmiddels menens, getuige bijvoorbeeld de Greendeal Duurzame Zorg 2.0 die door het ministerie van VWS is geïnitieerd. De zorg neemt immers circa vijf procent van de CO2-uitstoot in Nederland voor zijn rekening. Circulaire inkoop en duurzame huisvesting is het devies, maar ook thema’s als social return en duurzame inzetbaarheid vechten om voorrang in de aandachtscope van beslissers in de zorg.

- Wat zijn de nieuwste technologische ontwikkelingen voor de zorg?
- Welke competenties en vaardigheden mogen van de FM’er en inkoper worden verwacht?
- Welke goede voorbeelden zijn er in het verduurzamen van energie, voedsel en afvalscheiding?
- Hoe meet ik inspanningen en resultaten en kan ik de kwaliteit van dienstverlening borgen?

Tijdens Zorgtotaal krijgen deelnemers in Hal 8 via kennissessies en exposanten inzicht in relevante ontwikkelingen en oplossingen aangereikt voor vraagstukken rond FM, huisvesting en inkoop.

Deelnemen als leverancier
Heeft u aanbod voor de zorg op het gebied van Facilitair, Inrichting & Omgeving? Dan mag u Zorgtotaal 2019 niet missen! U kunt hieronder de deelnamemogelijkheden aanvragen.

deelnamebutton-zorgtotaal.png

Mediapartners