Nieuws
06 maart 2019

Opkikkeren met groen

Deze bijdrage is van een externe partij. De redactie is niet verantwoordelijk voor de geboden informatie.

Goede Speelprojecten is al decennialang in Nederland en België actief met ontwerp en realisatie van natuurlijke ontmoetingsplekken, waaronder ‘groene’ ruimtes bij zorgcentra.
Wij streven ernaar, de leefomgeving gezonder te maken. Wij voorzien in een groene omgeving die lichaam en geest stimuleert. Door een overdaad aan comfort worden mensen inactiever en neemt hun zelfredzaamheid af. Dat geldt voor jongeren, maar ook voor ouderen.
Beweging houdt ons lijf in conditie. Het verbetert het leervermogen en geheugen en blijkt heilzaam bij psychische klachten als stress, slapeloosheid en depressiviteit. De sociale omgeving is de belangrijkste factor om mensen in beweging te krijgen. Zien bewegen, doet bewegen. Daarom realiseren wij niet alleen in de openbare ruimte beleef- en beweegtuinen, maar ook bij ziekenhuizen en zorgcentra. Tuinen die herstel van ziektes bespoedigen en waar de seizoenen telkens opnieuw verrassen en uitdagen. Deze tuinen hebben zowel een preventieve functie om ouderen gezond te houden, als een revaliderende.
Kortom: opkikkeren met groen!
FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Hoofdmediapartner
Mediapartners