Nieuws
04 september 2019

Waarom certificeren voor informatiebeveiliging?

Deze bijdrage is van een externe partij. De redactie is niet verantwoordelijk voor de geboden informatie.

Informatiebeveiliging binnen organisaties wordt steeds belangrijker. Ook zijn er steeds meer bedrijven die zich voor informatiebeveiligingsnormen zoals de ISO 27001 en NEN 7510 laten certificeren, maar waarom is dit nu belangrijk?
Met certificatie wordt u als organisatie gemotiveerd om de bedrijfsprocessen continu te blijven verbeteren. Daarbij keert certificatie elk jaar terug, waardoor uw binnen de organisatie altijd bezig bent met het voldoen aan de eisen van de norm. Met certificatie voor de ISO 27001, krijgt uw grip op de risico’s binnen de organisatie. Dit komt doordat de risico’s in kaart worden gebracht en per risico een aantal maatregelen opgesteld worden. Dit is belangrijk, omdat de organisatie direct kan handelen wanneer er is een keer iets goeds misgaat, zoals bij een datalek of een cyberaanval.

Wanneer u zich door een geaccrediteerde certificerende instelling laat toetsen geeft dit extra vertrouwen naar uw interne en externe stakeholders. Hierdoor zullen andere organisaties de voorkeur hebben om met u samen zaken te doen. Indien u als organisatie niet gecertificeerd bent, betekent dit niet direct dat er niets aan de informatiebeveiliging gedaan wordt. Alleen zult u vaak merken dat onderwerpen vaak niet structureel op de agenda staan. Waardoor het qua verbetering vaak blijft bij losse initiatieven en verbeter acties.

Waarom certificeren voor informatiebeveiliging?

Certificeren voor informatiebeveiliging zorgt ervoor dat:

- de bestaande risico’s binnen uw organisatie zo goed mogelijk ingedekt worden met als gevolg minder incidenten;
- interne stakeholders, zoals werknemers binnen de organisatie weten hoe ze juist kunnen handelen tijdens een incident;
- uw organisatie de relevante wet- en regelgeving naleeft;
- uw organisatie geloofwaardig en professioneel overkomt;
- er awareness binnen uw organisatie is;
- uw interne en externe stakeholders en extra vertrouwen hebben in de organisatie;
- uw organisatie continu gemotiveerd is met het aanscherpen en verbeteren van de interne processen;
- betrokkenheid van medewerkers met als gevolg een positieve invloed op de ziekteverzuim, werkdruk en werksfeer.

Kijk voor meer informatie over ISO 27001 of NEN 7510 certificering op onze website. (link hieronder)
FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Mediapartners