Nieuws
29 januari 2020

Samenwerking InnovationQuarter & ORTEC in zorgsector

Deze bijdrage is van een externe partij. De redactie is niet verantwoordelijk voor de geboden informatie.

Rotterdam, 24 juni 2019 – De zorg kan efficiënter en productiever worden door toepassing van wiskunde en econometrie. Zo wil ORTEC met haar passie voor wiskundige optimalisatie en geavanceerde ‘data analytics’ de wereld een stukje beter maken. InnovationQuarter investeert € 5 mln. in ORTEC, zodat de bestaande zorgactiviteiten versneld kunnen doorgroeien. Dit maakten Jeannette Baljeu, gedeputeerde financiën van de provincie Zuid-Holland, en de burgemeester van Zoetermeer Charlie Aptroot bekend tijdens het InnovationQuarter Jaarevent in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam.
Hoe wiskunde kan bijdragen aan oplossingen in de zorg

De zorg in Nederland staat voor grote uitdagingen. De kosten lopen door de toenemende vraag naar zorgverlening jaarlijks op, veel zorgaanbieders kampen met personeelstekorten en patiënten willen over het algemeen sneller worden geholpen. Om deze problemen integraal aan te pakken zijn ‘data-driven healthcare-oplossingen’ nodig. Die kunnen de patiëntstroom gelijkmatiger door het ziekenhuis geleiden en de werklast onder zorgprofessionals beter verdelen, waarmee instellingen als geheel beter functioneren. ORTEC heeft innovatieve wiskundige optimalisatie-oplossingen ontwikkeld die veel verder gaan dan eenvoudige statistische analyse. Menno Brandjes, directeur ORTEC Healthcare: “Wij zien in de praktijk dat we ziekenhuizen op de onderdelen waar wij actief zijn 15% productiever weten te maken. Dat wil zeggen dat ze met dezelfde mensen en dezelfde middelen 15% meer patiënten behandelen. Tegelijkertijd stijgt de werknemerstevredenheid bij de mensen op de werkvloer.”

Intelligente ondersteuning in de zorg met Artificial Intelligence

Trends die zijn opgekomen om kosten te verlagen en de kwaliteit van de zorg te verhogen zijn bijvoorbeeld ‘value-based healthcare’, gepersonaliseerde zorg, digitalisering en preventie door middel van een gezonde leefstijl. Daarbij worden de administratieve processen versimpeld, wordt interactie met de patiënt met e-health verbeterd (zogeheten ‘blended care’) en wordt diagnostiek bepaald op basis van steeds meer data. Dit is het terrein van Artificial Intelligence (AI), dat ook in de zorg een steeds grotere rol gaat spelen. AI biedt mogelijkheden om voorspellingen en aanbevelingen te doen, en daarmee intelligente ondersteuning te bieden ten behoeve van besluitvorming van zorgprofessionals. De nieuwe zorginitiatieven van ORTEC sluiten hierbij aan. Zij maken het bijvoorbeeld mogelijk om de patiënt centraal te stellen en om alle relevante gegevens vervolgens te analyseren. Op basis hiervan wordt de patiënt, de behandelend arts én de gehele zorgketen die daarop volgt zo goed mogelijk geadviseerd.

Versneld doorgroeien van zorginitiatieven

De investering van InnovationQuarter maakt het mogelijk om de nieuwe initiatieven van ORTEC in de zorg versneld te laten doorgroeien. ORTEC is erg blij met de investering, zegt Brandjes: “Met de bijdrage van InnovationQuarter aan de zorginitiatieven van ORTEC kunnen we onze activiteiten in deze markt versneld opschalen, te beginnen in Nederland en op den duur wereldwijd. ORTEC is al jarenlang marktleider op het gebied van geavanceerde planningssoftware in de zorg. Met deze stap willen we onze positie verbreden naar onder meer integraal capaciteitsmanagement, ondersteuning in klinische besluitvorming, geavanceerde data-oplossingen voor onderzoek en de integratie van de communicatie met patiënten en medewerkers.”

Stimuleren van innovatie in de zorg

“ORTEC is een prachtige innovatieve onderneming van formaat, opgericht en succesvol uitgebouwd vanuit de regio Zuid-Holland en inmiddels met zo’n 1.000 werknemers wereldwijd actief,” aldus Francis Quint, Hoofd InnovationQuarter Capital. “Met deze investering kunnen we bijdragen aan de groeiambities van ORTEC binnen het maatschappelijke thema zorg. InnovationQuarter gaat haar netwerk en organisatie inzetten om de groei van ORTEC te versnellen. Niet alleen door de verbinding met onze aandeelhouders, zoals de regionale academische ziekenhuizen, maar ook door de inzet van de healthcare experts vanuit ons Business Development team. Tevens zetten we met deze investering in ORTEC een verdere stap in de verbreding van ons MKB-portfolio en onze rol als lifecycle-investeerder in de regio.”

Over ORTEC

ORTEC is ‘s werelds grootste leverancier van wiskundige optimalisatiesoftware en advanced analytics, met zo'n 1.000 medewerkers en met kantoren in 13 landen over de hele wereld. Ons doel is om toegepaste wiskunde beschikbaar te maken op een manier die transparant, veilig en duurzaam is. Onze aanpak onderscheidt zich doordat we effectieve en gebruiksvriendelijke modellen creëren van de wereld waarin onze software moet functioneren. Sinds onze oprichting hebben we de bedrijfsprocessen van meer dan 1.200 toonaangevende bedrijven geoptimaliseerd.

Over InnovationQuarter

InnovationQuarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. InnovationQuarter investeert in innovatieve Zuid-Hollandse bedrijven met groeiambitie, assisteert internationale ondernemingen bij vestiging in deze unieke deltaregio en organiseert (internationale) samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en de overheid. Zo ontwikkelt InnovationQuarter Zuid-Holland samen met het bedrijfsleven tot één van de meest innovatieve regio’s van Europa.

Als lifecycle financier voorziet InnovationQuarter bedrijven van financiering in verschillende fasen van groei. InnovationQuarter investeert vanuit drie fondsen: IQCapital, UNIIQ en ENERGIIQ.
IQCapital is een fonds met € 80 mln. kapitaal voor investeringen in innovatieve bedrijven, van startups tot scale-ups en het volwassen MKB in Zuid-Holland.
UNIIQ is een proof-of-concept fonds van € 22 mln. dat is opgezet door Erasmus MC, TU Delft, Universiteit Leiden en InnovationQuarter om de meest risicovolle fase van concept tot veelbelovend bedrijf te overbruggen.
ENERGIIQ is een fonds voor het financieren van de commercialisatie van bewezen energie-innovaties die leiden tot CO2-reductie. Het fonds van € 35 mln. is van de Provincie Zuid-Holland.

InnovationQuarter wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Economisch Zaken en Klimaat, de Provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), Rotterdam, Den Haag, Leiden, Delft, Drechtsteden, Westland, Zoetermeer, TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Leiden, Leids Universitair Medisch Centrum, Erasmus MC, Stichting HEID (Holdingfonds Economische Investeringen Den Haag) en de Europese Unie.
FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Mediapartners