Nieuws
21 april 2020

Dreamteam moet corona-apps verbeteren

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil uit de teams die aan de appathon hebben deelgenomen, de beste mensen samenbrengen. Dit 'dreamteam' moet op basis van open source de voorstellen verder verbeteren. De ambtelijke top van VWS gaat echter niet in op de vraag vanuit de Tweede Kamer of dat de concurrentie tussen de verschillende marktpartijen uitschakelt. Het kabinet zal dat in een brief vanavond nader uitleggen.

Ron Roozendaal, chief information officer bij VWS, wil dat in het vervolg van de appathon ontwikkelaars van bijvoorbeeld Accenture en Capgemini in een team gaan samenwerken. Ondanks alle kritiek wil hij doorgaan met apps die de GGD helpen het bron- en contactonderzoek te verbeteren. 'Maar er komt geen app als concessies moeten worden gedaan aan de eisen van privacy en veiligheid,' zo verzekerde hij de Tweede Kamer. 

Verder maakte de cio van VWS bekend dat het ministerie vrijdag met een aangescherpt programma van eisen komt. Met name privacy en security worden beter geborgd. Sjaak de Gouw, directeur GGD Hollands Midden, is het met het ministerie eens dat de mogelijkheden van een app verder moeten worden onderzocht. De GGD denkt dat zo meer en sneller mensen kunnen worden opgespoord die besmet zijn. 

Het Kamerlid Kees Verhoeven (D66)  was zichtbaar geïrriteerd over het niet beantwoorden van vragen door Roozendaal. Hij vond dat zijn vragen onterecht als 'te politiek' werden beoordeeld. Roozendaal verwees meermalen naar het komende Kamerdebat met minister Hugo de Jonge.

Lees verder >>

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Mediapartners