Revalidatie
Vergrijzing, een complexere zorgvraag, innovatieve behandelingsmogelijkheden en nieuwe aandoeningen hebben hun weerslag op de revalidatiezorg. Deze wordt steeds vraaggerichter, maakt gebruik van het netwerk in de keten en benut technologie om van waarde te zijn voor patiënten.

De rol van revalidatieartsen, revalidatiemedewerkers en andere professionals is voortdurend in beweging in het veranderende speelveld van de zorg. Zo zijn veel patiënten steeds beter in staat om zelf de regie te nemen bij hun zorgvraag, daarbij ondersteund door hun omgeving en zorgverleners. Ze willen dan wel toegang hebben tot goede informatie over behandelingen, resultaten en patiëntervaringen. Ook met andere professionele zorgdisciplines is samenwerking het devies om tot de best mogelijke zorg voor de patiënt te komen. De revalidatie kan in deze netwerkvorming, gezien de expertise op verschillende domeinen, een cruciale rol vervullen.

Innovatie is eveneens van groot belang voor de toekomst van zorg en revalidatie, bijvoorbeeld als het gaat om protheses, implantaten en rolstoelen. Technologische ontwikkelingen als 3D-printen, robotica, bionische protheses, smart chips, neurostimulatie en virtual reality bieden enorme kansen zolang de behoefte van patiënt – lees mens – maar het uitgangspunt blijft. Of dit nu in een instelling is, op bezoek bij mensen thuis of via telerevalidatie (revalidatie op afstand).

- Wat zijn de laatste ontwikkelingen rond aandoeningen, behandelingen en hulpmiddelen?
- Hoe integreer ik context- en evidence based informatie over behandelingen en ervaringen?
- Wat betekent samenwerking in de keten voor mijn werkzaamheden en bekostiging?
- Welke eHealth-toepassingen zijn waardevol voor mijn organisatie?

Bovenstaande ontwikkelingen hebben ook betrekking op ergotherapeuten en fysiotherapeuten. Zij werken steeds meer op nieuwe terreinen in de gezondheidszorg en op de scheidslijn van zorg en welzijn. De ontwikkelingen naar persoonsgerichte zorg, positieve gezondheid en een integrale patiëntbenadering sluiten naadloos aan op hun handelen. Zij hebben, als het goed is, oog voor de persoon in zijn hele context. Het is wel zaak om de toegevoegde waarde van het beroep duidelijk te maken in de keten en deze wetenschappelijk te onderbouwen om als beroepsgroepen ook in de toekomst relevant te blijven.

- Welke trends zijn er in mijn vakgebied en hoe worden deze al succesvol ingezet?
- Wat betekent het Hoofdlijnen Akkoord Paramedische Zorg voor mij?
- Welke kennis en vaardigheden zijn vereist om een spilfunctie in de ketenzorg te vervullen?
- Wat zijn de kansen en bedreigingen omtrent beweegzorg?

Tijdens Zorgtotaal krijgen deelnemers in Hal 9 via kennissessies en exposanten inzicht in relevante ontwikkelingen en oplossingen aangereikt voor vraagstukken rond revalidatie, fysiotherapie en ergotherapie.

Deelnemen als leverancier
Heeft u aanbod op het gebied van Revalidatie? Dan mag u Zorgtotaal 2019 niet missen! U kunt hieronder de deelnamemogelijkheden aanvragen.

deelnamebutton-zorgtotaal.png

Mediapartners