Seminar
wo 13 maart | 10:00 - 10:45
Theater 15

Optimale patiëntervaring realiseren door innovatieve inkooptechnieken toe te passen.

Value-Based Healthcare is een vaak gehoord begrip binnen het zorgdomein. Het gaat hier over de methodiek die het maximaliseren van de patiëntwaarde en minimaliseren van de zorgkosten beoogt. De concrete toepassing hiervan is echter nog gering. Uitgangspunten zoals het centraal stellen van de patiënt(-ervaring) en het sturen op kwaliteit worden nog niet breed toegepast.

Resultaatgericht inkopen en een hoge mate van samenwerken met alle betrokkenen is hierbij noodzakelijk. Maar wat betekent nu het betrekken van de patiënt, leverancier(s) en eventuele kennisinstituten voor de inhoud van de samenwerkingsvormen? Welke competenties vergt dit en hoe zorg je dat value-based voor alle partijen meerwaarde betekent?

In deze presentatie wordt ingegaan op de toepassingsmogelijkheden van innovatieve inkooptechnieken waarbij de patiënt en zijn ervaring daadwerkelijk centraal gesteld worden. Een eerste stap op weg naar Value-Based Healthcare.
Spreker
Bas Zuiderent & John van Veen
senior consultant & consultant bij AevesBenefit
Bas: Bas is senior consultant bij AevesBenefit. Bas heeft als projectleider enkele duurzaamheidsprojecten begeleidt waarbij de nadruk ligt op het stimuleren van innovaties en strategische partnerships.
John: John is Managing Consultant bij AevesBenefit. De afgelopen jaren heeft John veel ervaring opgedaan met het leiden, aansturen en coördineren van inkoopverbeter- en transformatieprogramma's zowel binnen het publieke als het private domein.
Exposant
Inkopers-Cafe BV
Mediapartners