Seminar
wo 13 maart | 13:30 - 14:15
Theater 18

Verpleging en verzorging: aan de slag met voeding

Voeding in de zorg krijgt steeds meer aandacht, maar waarom eigenlijk? Het is belangrijk, maar hoe kunt u daar mee omgaan als zorgverlener? In deze presentatie krijgt u informatie over het belang van voeding voor gezondheid en herstel. Daarnaast besteden we aandacht aan de complexiteit van voedingsgedrag en de factoren die daarop van invloed zijn. Verder gaan we in gesprek over hoe verschillende professionals in zorg en welzijn samen aan de slag kunnen om gezonde voeding makkelijker te maken voor de zorgvrager.
Eten, Drinken & Gastvrijheid
Verpleging & Verzorging
Spreker
Willemieke Kroeze
Dr. Willemieke Kroeze
lector Zorg voor Voeding en Gezondheid bij Christelijke Hogeschool Ede
Willemieke Kroeze heeft een achtergrond in voeding, gezondheidsbevordering en advies-op-maat interventies. Haar expertise ligt op het gebied van planmatige gezondheidsbevordering, determinanten van gedrag, het bevorderen van gezond voedingsgedrag en de (determinanten van) implementatie van evidence-based leefstijlinterventies in de eerstelijnszorg.

Het lectoraat Zorg voor Voeding en Gezondheid van de hbo-V van de CHE heeft de ambitie om via praktijkgericht onderzoek bij te dragen aan het bevorderen van een gezonde leefstijl in settings voor zorg en welzijn. De focus van het onderzoek ligt op professionals die kwetsbare groepen begeleiden naar gezond voedingsgedrag. Samen met de praktijk wordt het onderzoek vorm gegeven.

LinkedIn: https://www.che.nl/zorg-voor-voeding-en-gezondheid
Mediapartners