Landelijke subsidieregelingen innovatie en eHealth

logo-wdtm.jpg       logo-zorgthuisnl.png

14 maart 2019: Landelijke subsidieregelingen innovatie en eHealth
 
Door het ministerie van VWS zijn drie subsidieregelingen ingesteld die moeten bijdragen aan de opschaling van innovatieve initiatieven waardoor mensen met een chronische ziekte of beperking en ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Het gaat om de regelingen: ‘EHealth Thuis’ (SET), ‘Vernieuwende woon-zorgarrangementen’ en ‘Uitwisseling gegevens cliënt en Professional via de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)’. 
Tijdens deze bijeenkomst wordt u door experts van Medmij, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), ZonMw en subsidieadviesbureau Hezelburcht geïnformeerd over de inhoud van de regelingen en de manier waarop u een aanvraag kunt doen. Aansluitend gaan we met elkaar in gesprek over de (on)mogelijkheden voor kleine en middelgrote zorgaanbieders om aan dergelijke regelingen deel te nemen.

Locatie: Theaterzaal 16
Tijd: 13.00 – 15.30 uur
Organisatie: Zorgthuisnl, branchevereniging voor aanbieders in zorg en ondersteuning thuis en WDTM, branchevereniging voor Technology Enabled Care en zorginnovatie.
 
Programma
 
13.00 uur Opening door middagvoorzitter Tonko Wedda, voorzitter WDTM, 
 
13.10 uur  Stimuleren van EHealth thuis door Inge Valstar, programmamanager ZonMw, Jerry Kanhai, coördinator SET, RVO en Jane de Jong, adviseur SET, RVO. 
 
13.40 uur Vernieuwende woon-zorg arrangementen door Frank van der Voort, senior adviseur Stimuleringsregeling Wonen en Zorg, RVO.
 
14.10 uur Uitwisseling van gegevens tussen cliënt en professional via de Persoonlijke Gezondheidsomgeving door Marcel Heldoorn, strategisch adviseur MedMij en manager digitale zorg Patiëntenfederatie.  
 
14.30 uur Praktische toelichting op het aanvragen van subsidieregelingen door Margo Groeneweg en Erik van der Zeijden, consultants subsidieadviesbureau Hezelburcht. 
 
14.50 uur Gaat u subsidie aanvragen? Zo ja, wat heeft u hier voor nodig? Zo nee, wat houdt u tegen? Discussie met de zaal. 
 
15.15 uur Innovatie en eHealth voor en door zorgaanbieders, een reflectie op de discussie door Hans Buijing, bestuurder Zorgthuisnl.
 
15.30 uur Afsluiting door Tonko Wedda.
 
Mediapartners