Verpleging & Verzorging

Complexere zorg, schaarste op de arbeidsmarkt, regeldruk en focus op persoonsgerichte zorg. De uitdagingen in de zorg en specifiek voor verpleegkundigen en verzorgenden zijn groot.

 

Sinds enkele jaren staat optimale kwaliteit van leven, zoals de patiënt of bewoner dat ervaart, volop in de belangstelling. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en recenter het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’ hebben daar mede aan bijgedragen. Het doel is persoonsgerichte zorg, met voldoende tijd en aandacht voor de zorgvrager. Na tijden van bezuinigingen en te midden van grote personeelstekorten en mensen met een zwaardere zorgvraag is dat echter geen abc’tje. Eigen regie van patiënten en cliënten lijkt het toverwoord, al valt dat bij veel zorgbehoevenden niet mee. Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen patiënten ondersteunen in hun ‘zelfmanagement’, afhankelijk van hun rol ten opzichte van de patiënt en diens situatie en behoeften. In de driehoek zorgvrager, mantelzorger en professional is er veel mogelijk.

Tegelijkertijd blijven kwaliteit van zorg en veiligheid onverminderd van belang. Juist bij een toenemende complexiteit van medische zorg. Op het gebied van onder meer medicatieveiligheid, infectiepreventie en valpreventie valt het werk van verpleegkundigen en verzorgenden niet te onderschatten. Hetzelfde geldt voor het terugdringen van vrijheidsbeperking.

- Hoe minimaliseer ik administratie- en regeldruk omwille van betere, persoonsgerichte zorg?
- Welke initiatieven zijn succesvol om de schaarste aan zorgverleners tegen te gaan?
- Hoe kan ik patiënten optimaal ondersteunen bij zelfmanagement?
- Met welke interventies kan ik vrijheidsbeperking terugdringen?
- Wat zijn de ontwikkelingen en innovaties in wondzorg?

Ontwikkelingen in het vakgebied vragen specifieke competenties en vaardigheden van zorgprofessionals. Zoals goede communicatie en een vriendelijke bejegening. Maar ook om goed voor zichzelf te zorgen. Hoge werkdruk, grote personeelstekorten, hoge verzuimpercentages en medewerkers die eerder aan anderen denken dan aan zichzelf maken dat zuinig met hen moet worden omgesprongen. Een goede werkomgeving, waarin aandacht is voor duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en de behoeften van medewerkers, is dan ook van groot belang. In de professionalisering van het vakgebied past ook de herziening van beroepsprofielen. In de Wet BIG, die in 2020 in werking moet treden, doet bovendien het beroep van regieverpleegkundige haar intrede.

- Wat zijn de vakinhoudelijke trends en ontwikkelingen, zodat ik me kan blijven ontwikkelen?
- Is een Verpleegkundige/Verzorgende/Professionele Adviesraad (VAR/PAR) raadzaam?
- Hoe kan ik omgaan met agressie op de werkvloer?
- Welke innovaties kunnen mij ondersteunen en aan welke vaardigheden moet ik werken?
- Wat verandert er met de introductie van regieverpleegkundigen

Tijdens Zorgtotaal krijgen deelnemers in Hal 9 via kennissessies en exposanten inzicht in relevante ontwikkelingen en oplossingen aangereikt voor vraagstukken rond verpleging en verzorging.

Deelnemen als leverancier
Heeft u aanbod op het gebied van Verpleging & Verzorging? Dan mag u Zorgtotaal 2019 niet missen! U kunt hieronder de deelnamemogelijkheden aanvragen.

deelnamebutton-zorgtotaal.png

Mediapartners